Hasta Hakları

Bir sağlık kuruluşuna başvuran herkes;

 1. Hizmetten Yararlanma Hakkı

Hayatını sağlıklı sürdürmesi  için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma,

 1. Bilgi Alma Hakkı

Hem sağlık kurumu hakkında, hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıkları ile ilgili belgeleri görme ve edinme,

 1. Rıza (Onay) Hakkı

Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme  ya da durdurulmasını isteme,

 1. Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağı, doktor veya hastane seçimi konularında karar verme,

 1. Mahremiyet Hakkı

Sağlık durumu konusundaki bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazasını isteme,

 1. Tıptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakkı

Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma, hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma,

 1. Vakte Saygı Duyma

Hizmet almak için bekleme süresinin makul olması ve bu süre içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılama, hizmet alınamadığı durum olursa, hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme,

 1. Saygınlık Görme Hakkı

Güleryüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz, çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma,

 1. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme,

 1. Ziyaret ve Refaket Hakkı

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurmayı isteme,

 1. Güvenlik ve Kalite Standartları Hakkı

Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma,

 1. Şikayet ve Tazminat Hakkı

Sağlık hizmeti sırasında, haklarının ihlali durumunda şikayette bulunma ve fiziksel veya psikolojik zarar gördüğünde tazminat alma,

Haklarına sahiptir.

Arabic Arabic English English Turkish Turkish