PCR Testi Nedir?

PCR Testi Nedir?

PCR testi virüslerin genetik yapısını tespit eden moleküler bir tanı ve antijen testidir. COVID-19’a yakalanan ve virüsü aktif olarak taşıyan kişilerin belirlenmesini sağlar.

PCR testi, herhangi bir semptomu olmasa bile COVID-19 virüsünü taşıyan kişilerin en erken evrede belirlenmesini sağlamaktadır.

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur.

Alınan sürüntü örnekleri virüs taşıma ortamı olarak da bilinen özel sıvılar içerisinde testin yapılacağı yetkili laboratuvara ulaştırılır. Örnekler PCR yöntemiyle incelenir ve sonuç raporu oluşturulur.

PCR yöntemiyle inceleme sonuçları 48 saat içerisinde çıkmaktadır. Halk sağlığı laboratuvarlarını  yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.

PCR sonuçlarınızı E Devlet kapısı üzerinden E Nabız sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz. PCR test sonucunuzu ilgili testi yaptırmış olduğunuz hastaneden de öğrenme şansınız vardır.

PCR sonucu E devlet kapısı üzerinden giriş yapılıp e nabız sistemi üzerinden de anlık olarak takip edilebilir. E Nabız üzerinden takip edilmesi önerilmektedir. Anlık olarak PCR sonucu E Nabız sistemine yansımaktadır.

En çok karşılaşılan belirtiler Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Bu belirtilerin biri veya birden fazlası varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir.

Covıd-19 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı

Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT), PCR testi negatif COVID-19 hastalarında, erken dönemde duyarlı bir tanısal yaklaşımdır. Toraks BT bu hastaların daha hızlı triyajına destek olmak için önerilmektedir.

BT görüntülemenin önerilmediği hastalar; COVID-19 pozitif, hafif bulguları olan ancak hastalık ilerlemesi için risk faktörleri taşımayan hastalar ve COVID-19 negatif ancak hafif bulguları olan hastalardır.

Klinik ve laboratuvar bulgularla ön planda COVID-19 enfeksiyonu düşünülmeyen, BT bulguları COVID-19 enfeksiyonu için diagnostik olmayan hastalarda bu bulguları izah edebilecek diğer patolojilerin atlanmaması için BT dikkatli yorumlanmalıdır.

Pandemi döneminde hasta triyajının objektif yönetilmesi amacıyla Tablo 1’in raporlamada dikkate alınması hem olası COVID-19 enfeksiyonunun atlanmaması hem de alternatif tanıların ortaya konmasının önüne geçilmemesi açısından yararlı olacaktır.

En çok karşılaşılan belirtiler Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Bu belirtilerin biri veya birden fazlası varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir.

Koronavirüsten korunmak için El hijyeninize, sosyal mesafe kurallarına ve Maske kullanımına özen göstermeniz koronavirüsten korunmak için önemlidir.

Arabic Arabic English English Turkish Turkish